Oudercommissie

Op de Koningin Julianaschool is een oudercommissie actief.

Wat moet u weten

Wat doet de Oudercommissie?
De Oudercommissie houdt zich vooral bezig met het organiseren van evenementen op en rond de school. Voorbeelden van deze evenementen zijn de sinterklaasviering, de kerstviering, het eindfeest van groep 8 en de Paaslunch. Geen evenement, maar wel belangrijk is de periodieke luizencontrole, waarvan de organisatie in handen ligt van de Oudercommissie.
Alle bezigheden van de Oudercommissie vinden plaats in overleg met de leerkrachten. De Oudercommissie vergadert 4 á 5 keer per jaar. Het vergaderschema wordt bij aanvang van het schooljaar vastgesteld. De vergaderingen vinden plaats op school.

Financiën
Voor alle werkzaamheden die de Oudercommissie organiseert en uitvoert, is geld nodig. De ouderbijdrage die alle ouders betalen voor hun kind, vormen samen de pot van de Oudercommissie. Jaarlijks stelt de Oudercommissie een programma samen en op basis daarvan maakt de penningmeester een begroting. Binnen deze begroting – als deze wordt goedgekeurd door de directie en de Medezeggenschapsraad – mag de Oudercommissie de beoogde uitgaven doen.

De oudercommissie staat open voor ideeën, ondersteuning en nieuwe leden.
Bij het realiseren van de activiteiten maakt de Oudercommissie vaak gebruik van de hulp van ouders. De ideeën van de oudercommissie kunnen nog zo leuk zijn, maar zonder de praktische hulp van ouders kunnen de plannen niet uitgevoerd worden.

Mocht u suggesties hebben die de oudercommissie ten goede kunnen komen, dan vernemen wij dat graag.

Mocht u een functie willen vervullen binnen de Oudercommissie of daarover informatie willen, dan vernemen wij dat natuurlijk ook maar al te graag. U kunt uw berichten sturen naar oc@juliana.pcpow.nl. Natuurlijk kunt u ook een van ons aanspreken.

Leden oudercommissie schooljaar 2023-2024

Mandy van der Sar, voorzitter
Manon Mesman, penningmeester
Hilde van der Mark
Leonie Voskamp
Marloes Mosterd
Marije Zeelenberg
Patricia van Geest
Fieke van den Berg
Jenny Herbert