Schooltijden

Onze school hanteert het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op school lunchen. Alle kinderen eten samen in de klas met hun leerkracht. Na de lunch gaan de kinderen naar buiten onder begeleiding van stichting Kwest en hulpouders. De leerkrachten houden dan pauze. Alleen op woensdag zijn de kinderen in de middag vrij en lunchen de kinderen thuis. 

Elke dag gaan de deuren om 8.20 uur open en kunnen de kinderen alvast hun klas in. 

Schooltijden

Maandag 8.30 uur - 14.30 uur  
Dinsdag 8.30 uur - 14.30 uur   
Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur  
Donderdag 8.30 uur - 14.30 uur  
 Vrijdag 8.30 uur - 14.30 uur  

Gymtijden (juf Kiek)

Woensdag 

08.30 uur - 09.15 uur  Groep 3 Achterlaantje
09.15 uur - 10.00 uur Groep 4 Achterlaantje
10.15 uur - 11.00 uur Groep 5 Achterlaantje
11.00 uur - 11.45 uur  Groep 7 Achterlaantje
11.45 uur - 12.30 uur  Groep 8 Achterlaantje

Vrijdag

08.30 uur - 09.15 uur  Groep 8 Achterlaantje
09.15 uur - 10.00 uur Groep 7 Achterlaantje
10.15 uur - 11.00 uur  Groep 6 Achterlaantje
11.00 uur - 12.00 uur  Groep 5 Achterlaantje
13.00 uur - 13.45 uur  Groep 4 Achterlaantje
13.45 uur -14.30 uur Groep 3 Achterlaantje


Groep 6 zwemt 30 keer op donderdag van 13.00 uur- 13.45 uur. De weken dat er geen zwemles is, zal de leerkracht gymles of Rots & Water geven.