Schooltijden

Onze school hanteert het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op school lunchen. Alle kinderen eten samen in de klas met hun leerkracht. Na de lunch gaan de kinderen naar buiten onder begeleiding van stichting Kwest en hulpouders. De leerkrachten houden dan pauze. Alleen op woensdag zijn de kinderen in de middag vrij en lunchen de kinderen thuis. 

Elke dag gaan de deuren om 8.20 uur open en kunnen de kinderen alvast hun klas in. 

Schooltijden

Maandag8.30 uur - 14.30 uur 
Dinsdag8.30 uur - 14.30 uur  
Woensdag8.30 uur - 12.30 uur 
Donderdag8.30 uur - 14.30 uur 
 Vrijdag8.30 uur - 14.30 uur 

Gymtijden (juf Kiek)

Woensdag 

08.30 uur - 09.15 uur Groep 3Achterlaantje
09.15 uur - 10.00 uurGroep 4Achterlaantje
10.15 uur - 11.00 uurGroep 5Achterlaantje
11.00 uur - 11.45 uur Groep 7Achterlaantje
11.45 uur - 12.30 uur Groep 8Achterlaantje

Vrijdag

08.30 uur - 09.15 uur Groep 8Achterlaantje
09.15 uur - 10.00 uurGroep 7Achterlaantje
10.15 uur - 11.00 uur Groep 6Achterlaantje
11.00 uur - 12.00 uur Groep 5Achterlaantje
13.00 uur - 13.45 uur Groep 4Achterlaantje
13.45 uur -14.30 uurGroep 3Achterlaantje


Groep 6 zwemt 30 keer op donderdag van 13.00 uur- 13.45 uur. De weken dat er geen zwemles is, zal de leerrkacht gymles of Rots & Water geven.