Vergrootklas

Al een aantal schooljaren is de vergrOOtklas een groot succes. Aan de hand van bepaalde criteria en na overleg met ouders, kunnen leerlingen ongeveer een uur per week les krijgen in de vergrOOtklas, waar uitdagende onderwerpen aan bod komen. De vergrOOtklas is onderverdeeld in twee perioden per jaar. Na elke periode wordt bekeken welke leerlingen uit de vergrOOtklas kunnen en welke leerlingen juist in de vergrOOtklas kunnen komen. 

Komend schooljaar zal juf Simone Rozendaal de vergrOOtklas verzorgen.