Ons verhaal

De Koningin Julianaschool is een open christelijke school. Ons onderwijs is gebaseerd op de christelijke waarden en normen, met de Bijbel als leidraad. Wij staan voor warm contact en respect voor elkaar en alle leven om ons heen. Elk kind, met welk geloof dan ook, is van harte welkom op onze school.
 
Waar staat de Koningin Julianaschool voor? Wat zijn de gezamenlijke doelen? Hoe leveren leerkrachten, ouders en leerlingen een bijdrage aan die doelen?
 
Vanuit deze drie vragen is de volgende visie ontstaan:
Op de Koningin Julianaschool werken leerkrachten, ouders en leerlingen vanuit drie kernwaarden: betekenisvol leren, eigenaarschap en samen verantwoordelijk.
 
Ten eerste: betekenisvol leren.
De Julianaschool werkt met thema’s en onderzoeksvragen en vergroot zo de betrokkenheid van leerlingen. Jonge kinderen leren tijdens het spelen. De school sluit aan bij de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van deze kinderen.
In de kleutergroepen denken de kinderen samen met de leerkracht na over thema’s die betekenisvol zijn en is er ruimte voor eigen vragen en ideeën.
Oudere kinderen krijgen meer inzicht in hun omgeving. Bij geschiedenis, natuur en aardrijkskunde doen de kinderen onderzoek. Zij werken aan een thema en zoeken antwoorden op hun eigen gestelde onderzoeksvraag. De kinderen leren hier eenentwintigste-eeuwse-vaardigheden waar zij gedurende hun verder schoolcarrière profijt van hebben.
 
“Vertel het mij en ik zal het vergeten.
Laat het mij zien en ik zal het onthouden.
Laat het mij ervaren en ik zal het mij eigen maken” (Confucius).
 
Ten tweede: eigenaarschap.
Kinderen zijn nieuwsgierig. Kinderen die meer regie krijgen over hun eigen leerproces en keuzes maken, zijn gemotiveerder om te leren. In kindgesprekken moedigt de leerkracht de kinderen aan om onderzoekend te werk te gaan. De leerkracht en het kind blikken terug op wat het kind de afgelopen periode leerde en samen stellen ze nieuwe doelen. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen ontwikkeling en zijn zich hier van bewust.
 
Ten derde: samen verantwoordelijk.
Als kinderen zich prettig voelen op school, komen zij tot leren, ontwikkelen zij talenten en groeien ze op tot gezonde volwassenen. Het themacertificaat ‘gezonde school’ draagt bij aan het sociaal welbevinden van kinderen. Ieder kind krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen, fouten te maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. De school gebruikt ‘rots- en waterlessen’ om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen welkom is en opkomt voor zichzelf en anderen.
 
Samen met u dragen we verantwoordelijkheid voor het leren en opvoeden van uw kind(eren). De ouderbetrokkenheid versterkt de ontwikkeling van uw kind(eren) op de Julianaschool. De school ziet u als partner: samen kijken we naar onderwijs dat het beste past bij uw kind(eren).