Leerlingenraad

Onze kernwaarden: betekenisvol leren, eigenaarschap en samen verantwoordelijk komt terug in de LeeringAdviesRaad (LAR). De LAR is een groepje leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die met elkaar vergadert om het onderwijs te verbeteren. 

Wat moet u weten

De LAR komt eens per twee maanden samen om met elkaar te vergaderen over zaken die bij ons op school nog beter zouden kunnen. De LAR bestaat uit twee leerlingen uit groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Samen met juf Rowena wordt er vergaderd aan de hand van een agenda en maakt één van de leerlingen notulen. Daar komen actiepunten uit voort. Zo weet iedere leerling wat de komende periode zijn of haar taak is. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het verbeteren van het onderwijs en ervaren ze eigenaarschap door zelf doelen te stellen. Ook zijn ze aanspreekpunt voor hun klasgenoten als zij ideeën hebben die ze willen aandragen. De leerlingen van de LAR nemen deze ideeën mee naar de volgende vergadering en kijken we met elkaar welke doelen haalbaar zijn. Vorig jaar is er bijvoorbeeld een buitenbieb gekomen waar de LAR voor gezorgd heeft. Ook zorgde de LAR ervoor dat we als school plastic zijn gaan scheiden. 

De leerlingenraad van 2023-2024 bestaat uit:

Vera & Jasmijn (groep 5)

Matz & Anna (groep 6) 

Mees & Twan (groep 7)

Rosanne & Julian (groep 8)