Buitenschoolse opvang

De Koningin Julianaschool werkt nauw samen met Stichting KWEST. Zij zitten in ons schoolgebouw en verzorgen de voorschoolse-. tussenschoolse- en naschoolse opvang. 

Wat moet u weten

De voor- en buitenschoolse opvang wordt op de Koningin Julianaschool uitgevoerd door stichting Kwest. Voor inschrijven en informatie verwijzen we u naar: www.stichtingkwest.nl

U kunt er ook voor (blijven) kiezen om gebruik te maken van de opvang ‘de Lange Keizer’. De kinderen worden dan hier op school opgehaald en naar een andere locatie gebracht.                    

De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door pedagogisch medewerkster Wendy Lutterman van stichting Kwest. Samen met overblijfouders zorgt zij ervoor dat de leerlingen een fijne pauze hebben.