Aannamebeleid

Sinds 2011 hebben we op de KJS een aannamebeleid ingesteld, vanwege de grote belangstelling voor onze school. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat de groepen niet te vol raken. Niet ieder schooljaar hoeven we dit beleid toe te passen, dit is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen. 

Om toegelaten te worden tot de KJS hanteren we de volgende stappen:

- Op initiatief van (toekomstige) ouders, wordt een rondleiding door de directeur of een teamlid gegeven. Een rondleiding kan aangevraagd worden via de website of door contact op te nemen met de school.

- Na de rondleiding ontvangen ouders een aanmeldpakket met daarin een aanmeldformulier. Wanneer wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, zal er indien nodig een aanvullend kennismakingsgesprek plaatsvinden. 

- Wanneer wij het kind kunnen plaatsen, onvangen ouders het inschrijfformulier. Wanneer wij het inschrijfformulier hebben ontvangen inclusief handtekeningen van beide ouders, is de inschrijving definitief en heeft het kind een plekje bij ons op school. 

- De inschrijving wordt bevestigd via een e-mailbericht dat ouders ontvangen. 

Wanneer is onze school vol? 

Plaatsing vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Broertjes en zusjes worden bij inschrijving van het oudste kind meegenomen op de inschrijflijst. 

Per leerjaar (tussen 1 oktober en 1 oktober) streven we naar groepen van maximaal 28 leerlingen. Na 28 aanmeldingen kan het kind op een wachtlijst worden geplaatst. Er worden niet meer dan 10 kinderen op de wachtlijst geplaatst.

Ouders van kinderen op de wachtlijst worden uiterlijk in mei voorafgaande aan het schooljaar waarin het kind op school zou willen komen benaderd of zij geplaatst kunnen worden of niet. 

NB: tot maart 2019 was het gebruikelijk dat alle ouders tot een bepaalde datum aan konden melden, hier zijn we wegens de hoeveelheid rondleidingen mee gestopt.